Invloed op gezondheid

Het is onwaarschijnlijk dat de gezondheid van mensen, dieren of gewassen wordt beïnvloed door een bovengrondse hoogspanningsverbinding, zo blijkt uit onderzoeken. Bij een ondergrondse verbinding is die kans nog kleiner, omdat deze een kleiner elektromagnetisch veld hebben dan bovengrondse. Meer informatie over de invloed van bovengrondse en ondergrondse elektrische en magnetische velden leest u in de brochure ‘Wonen in de nabijheid van hoogspanning’. U kunt ook meer informatie over dit onderwerp vinden op de website van het RIVM.

Werken of verblijven in de buurt van hoogspanning

Wie werkt of recreëert onder of in de buurt van hoogspanningslijnen doet er goed aan zich te verdiepen in de veiligheidsvoorschriften. Hoe werk je bij hoogspanningsverbindingen veilig met grote machines met lange armen of andere uitstekende delen? Waarmee moet je rekening houden bij activiteiten waarbij de verbinding geraakt kan worden, zoals vissen, vliegeren en zeilen? Lees daarvoor de brochure ‘Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding’