Van Europees belang

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is een belangrijke schakel in het Noord-Europese elektriciteitsnetwerk. Er zijn drie verbindingen met Duitsland, twee met België, een met Noorwegen en een met Engeland.

Doetinchem-Wesel 380 kV is een vierde verbinding tussen Nederland en Duitsland. De verbinding is nodig om drie redenen:

1. De verdere ontwikkeling van één Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt.

Zo’n markt is een belangrijk doel van de Europese Commissie en van de minister van Economische Zaken. Met voldoende transportcapaciteit kan stroom worden opgewekt op de plek waar dat het goedkoopst is. De nieuwe verbinding is nodig om Nederland daarin zo goed mogelijk te kunnen laten meespelen. Het belang van Doetinchem-Wesel 380 kV is onderkend door de EU, die het als een 'Project of Common Interest' heeft aangemerkt.

2. De betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem.

Als in Nederland bijvoorbeeld een grote energiecentrale uitvalt, moeten andere centrales dat direct opvangen. Dat kan een centrale in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Daarom is het van belang dat er voldoende nationale en internationale hoogspanningsverbindingen bestaan.

3. Meer ruimte voor duurzame elektriciteit.

Stroom wordt steeds meer opgewekt met duurzame bronnen als windturbines en zonnepanelen, zowel in Nederland als in andere Europese landen. De opbrengst van wind- en zonne-energie is echter niet constant. Als de wind niet waait of de zon niet schijnt, blijft de productie laag. Dan moet snel op een andere manier aan de vraag naar stroom worden voldaan. Ook daarvoor is het van belang goede nationale en internationale hoogspanningsverbindingen te hebben.