Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de aanleg van de 380 kV-verbinding Doetinchem-Wesel? Dan kunt u zich abonneren op de gratis nieuwsbrief van TenneT over het project. Op deze website vindt u de laatste informatie op de pagina Nieuws.

Onderzoeken, plannen en besluiten

De besluitvormingsfase ging vooraf aan de aanleg van de hoogspanningsverbinding. Daarbij werden onder meer een milieueffectrapportage, een inpassingsplan en besluiten opgesteld. De formele documenten uit de besluitvormingsfase van Doetinchem-Wesel 380 kV vindt u hier.