Werkzaamheden Keppelseweg

09 / 08 / 2016

De afgelopen weken is er onder de rotonde van de Keppelseweg door de firma A.Hak een boring gemaakt voor de ondergrondse 150 kV hoogspanningskabels. Na de bouwvak wordt de parallelweg/het fietspad opnieuw afgesloten vanwege de aanleg van kabels. Hiervoor worden graafwerkzaamheden verricht.  

Omleiding parallelweg/fietspad
De parallelweg/het fietspad is gedurende de werkzaamheden van maandag 22 augustus t/m eind september afgesloten voor (fiets-)verkeer. Dit (fiets-)verkeer zal worden omgeleid volgens dezelfde route als de vorige keer.  De bushalte blijft bereikbaar.