Voorbereidingen start aanleg

02 / 02 / 2016

Ter voorbereiding op de start van de aanlegwerkzaamheden van Doetinchem-Wesel 380 kV gaat TenneT vanaf half februari enkele bomen en houtopstanden kappen. Deze bomen moeten vóór de start van het broedseizoen zijn gerooid, opdat broedende vogels niet worden verstoord. Bovendien is tijdens het broedseizoen kappen in principe niet toegestaan.
 
TenneT gaat kappen op basis van eerder verkregen vergunningen en/of met de eigenaar gemaakte afspraken. Niettemin is TenneT zich er van bewust dat de Raad van State nog een uitspraak moet doen over het Inpassingsplan voor Doetinchem-Wesel 380kV. Daarom beperkt TenneT het kappen van bomen nu tot alleen dié bomen en houtopstanden die de start van de aanlegwerkzaamheden onmogelijk maken. Bovendien zullen alleen bomen worden gekapt, waarvan het mogelijk is om  gelijkwaardige bomen terug te planten, mocht de uitspraak van de Raad van State daar aanleiding toe geven.