Verbinding offcieel in gebruik genomen

24 / 09 / 2018

Met de ingebruikname van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel zijn het Nederlandse en Duitse elektriciteitsnet nog beter met elkaar verbonden. Doetinchem-Wesel is de vierde 'interconnector' tussen de twee landen. De verbinding maakt de transportcapaciteit anderhalf keer zo groot als voorheen.

Vrijdag 21 september hebben TenneT en Amprion de verbinding officieel in gebruik genomen. In een volle tent op de Nederlands-Duitse grens staken TenneT's COO Ben Voorhorst en de CEO van Amprion Klaus Kleinekorte de stekker in het contact.

De 57 kilometer lange hoogspanningsverbinding is de vierde interconnector tussen het Nederlandse en Duitse elektriciteitsnet. De potentiële uitwisselcapaciteit van beide landen neemt met deze verbinding tot fors toe. Ook draagt de verbinding bij aan de leveringszekerheid en betrouwbaarheid van het Noordwest-Europese elektriciteitsnet. Aan de totstandkoming van deze verbinding is ruim 10 jaar gewerkt.

CEO TenneT Manon van Beek: "Afgelopen jaren zijn belang en betekenis van deze interconnector vergroot door de transitie naar duurzaam. De energietransitie is een grensoverschrijdende aangelegenheid. Voor netbeheerders zoals TenneT en Amprion is het zaak om deze transitie naar duurzaam te faciliteren. Door het weersafhankelijke karakter van wind- en zonne-elektriciteit wordt interconnectie steeds belangrijker. Daarom is het beschikbaar komen van deze verbinding van groot belang voor de Nederlandse en voor de Noordwest-Europese elektriciteitsvoorziening. Als het bijvoorbeeld waait in Duitsland en hier niet, kan meer van het surplus van daar over grenzen naar Nederland getransporteerd worden."