Vastgesteld inpassingsplan ligt ter inzage

08 / 05 / 2015

Van vrijdag 8 mei tot en met vrijdag 19 juni 2015 liggen inpassingsplan en besluiten ter inzage voor de 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel (Nederlands grondgebied).

Alle stukken zijn in te zien op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/doetinchem-wesel-380-kv
en op het stadhuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2 te Doetinchem (tijdens kantooruren).

Ter inzage liggen het inpassingsplan, het Milieu Effect Rapport (MER) en de volgende besluiten:

  • Omgevingsvergunningen in de betrokken gemeenten (Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek) voor het bouwen van de 380 kV-verbinding, aanleggen van ondergrondse 150 kV-verbinding en aanpassingen aan de hoogspanningsstations
  • Ontheffingen en vergunningen voor het kruisen van wegen en spoorwegen
  • Ontheffing Flora en Faunawet
  • Watervergunning

De ontwerpen van het inpassingsplan en de besluiten hebben tussen 26 september en 6 november 2014 ter inzage gelegen. Hierop zijn 133 zienswijzen,  waarvan 91 unieke, binnengekomen en 4 reacties. De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben het inpassingsplan vastgesteld rekening houdend met deze zienswijzen.