Varkenskrullen waarschuwen vogels

19 / 06 / 2017

In de stroomdraden van de nieuwe gecombineerde 380 kV/150 kV-verbinding Doetinchem-Wesel worden in de afwerkingsfase zogeheten varkenskrullen gehangen. Deze krullen maken de draden beter zichtbaar voor vogels en moeten voorkomen dat de vogels tegen de draden aanvliegen. Het tracé ligt in de nabijheid van enkele belangrijke vogelgebieden onder meer Natura 2000-gebieden. 

De bovenste (bliksemdraad) en onderste draad (retourstroomgeleider) zijn dunner dan de geleiders waar na de ingebruikname de elektriciteit doorheen gaat stromen. Daardoor vormen ze een gevaar voor vogels. Ze zien de draden slecht, met soms een aanvaring tot gevolg. Om deze beter zichtbaar te maken laat TenneT kunststof krullen aan de kabels bevestigen.

Zorgen uit de regio
Van een postduivenvereniging uit Doetinchem kwam een melding dat zij zich zorgen maken over de dunne draden. Een vertegenwoordiger van de vereniging is door TenneT op locatie uitgenodigd om te komen kijken bij het bevestigen van de varkenskrullen in de draden. Door onze aanpak toe te lichten zijn hun zorgen na het bezoek weggenomen.

16.000 varkenskrullen
De verbinding Doetinchem-Wesel is 20.000 meter lang. Met de 4 draden waar om de 5 meter krullen aan worden bevestigd, worden er in totaal zo'n 16.000 varkenskrullen opgehangen.

Effectieve markeringen
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de draadmarkeringen zeer effectief zijn. De afname van de hoeveelheid draadslachtoffers loopt uiteen van 48% tot 86%. Het merendeel van de studies rapporteert een afname van meer dan 70% (RVO, inpassingsplan DW380, 2015)