Uitgekochte woningen deels weer in verkoop

17 / 04 / 2018

 

Bij de aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding hebben een aantal woningeigenaren van TenneT een aanbod gekregen tot uitkoop. De woningen staan in de specifieke magneetveldzone (0,4 microtesla zone) van de nieuwe verbinding

Inmiddels heeft TenneT al enkele van de aangekochte woningen afgebroken. Dit heeft te maken met de ligging ten opzichte van de nieuwe verbinding, bijvoorbeeld omdat de woning direct onder de hoogspanningsdraden staat. Een aantal andere woningen gaat in de verkoop.

Verder heeft TenneT voorafgaand aan de bouw gronden aangekocht voor o.a. de uitvoering van het werk en landschappelijke maatregelen waartoe ze verplicht is. Bij Ulft langs de Slingerparallel heeft TenneT grond aangekocht, waarover ze nu met de gemeente Oude IJsselstreek in gesprek is over mogelijk publiek gebruik in de vorm van een (nog aan te leggen) fietspad. Overige gronden waarvoor dat van toepassing is, zullen binnen afzienbare termijn te koop komen.