Stroomgeleiders grens over

27 / 03 / 2018

De meest zichtbare bouwwerkzaamheden aan het Nederlandse deel van Doetinchem-Wesel 380 kV zijn vrijwel afgerond. Deze dagen doet aannemer Dura Vermeer SPIE het laatste monteerwerk aan de geleiders die de Nederlandse grensmast met de Duitse verbindt.

In Duitsland vorderen de werkzaamheden aan de nieuwe verbinding gestaag. Het is de bedoeling dat TenneT en Amprion in de tweede helft van dit jaar de hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kV in gebruik nemen.