Start werkzaamheden 150 kV-kabelverbinding

02 / 05 / 2017

De nieuwe hoogspanningsverbinding is tot aan de Kroezenhoek een gecombineerde 380/150 kV-verbinding. Vanaf de Kroezenhoek tot aan de Duitse grens staan masten waar alleen 380 kV-stroomdraden in komen te hangen. De 150 kV-verbinding wordt vanaf de Kroezenhoek ondergronds door middel van een kabel aangesloten op de huidige 150 kV-verbinding richting Winterswijk.

Vanaf begin mei start aannemer A. Hak met deze werkzaamheden om de 150 kV-kabelverbinding aan te leggen van Wintrackmast 45  (Kroezenhoek) naar buismast 55 van de huidige 150 kV-verbinding. Deze buismast wordt vervangen door een nieuwe buismast. Vanaf deze mast gaat de 150 kV-verbinding bovengronds verder richting Winterswijk. Waar de 150 kV-verbinding van bovengronds naar ondergronds gaat (en andersom) worden opstijgpunten gerealiseerd met een hekwerk eromheen. Volgens planning gaat de 150 kV-kabelverbinding in oktober 2017 in bedrijf.