Sloop in volle gang

19 / 10 / 2017

De sloop van de overbodige 150 kV-hoogspanningsverbinding is in volle gang. Bijna overal zijn de stroomdraden (geleiders) verwijderd. De eerste masten zijn al weg en fundaties zijn verwijderd. Gemiddeld knipt de firma Dusseldorp de komende tijd twee masten per dag. 

Naar verwachting zijn de te slopen masten eind dit jaar allemaal verwijderd afgezien van onvoorziene (weers-)omstandigheden. Het materiaal wordt allemaal gerecycled. Een drietal masten in Doetinchem blijft staan en wordt omgebouwd naar telecommast, zodat de mobiele bereikbaarheid blijft gegarandeerd.