Raad van State behandelt beroepen

16 / 11 / 2015

Op 7 en 8 december behandelt de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen en bezwaren die zijn ingediend op het inpassingsplan en besluiten.

De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur&Milieu hebben het inpassingsplan in mei vastgesteld.