Ontwerpbesluiten fase 4 liggen ter inzage

02 / 09 / 2016

De minister van EZ heeft aanvullende ontwerpbesluiten (fase 4) voor Doetinchem-Wesel 380 kV gepubliceerd. Dit betreft een wijziging op de ontheffing flora en faunawet en een wijziging op de Watervergunning.

Van vrijdag 2 september tot en met dinsdag 13 oktober 2016 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage. Zie http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/doetinchem-wesel-380-kv