Ontwerp inpassingsplan gepubliceerd

26 / 09 / 2014

De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben 26 september 2014 het ontwerp van het inpassingsplan voor het Nederlandse deel van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel gepubliceerd.

 

Het plan ligt de komende 6 weken ter inzage, tegelijk met het Milieu effectrapport en de ontwerp vergunningen. Iedereen kan reageren door een zienswijze in te dienen.

Een inpassingsplan is een bestemmingsplan van het Rijk. Het (ontwerp) inpassingsplan voor Doetinchem-Wesel maakt mogelijk:

Aanleg van het Nederlandse deel van de nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel. De nieuwe verbinding is grotendeels gecombineerd met de bestaande 150 kV-verbinding naar Winterswijk.
Verwijderen van ruim 18 km aan de bestaande 150 kV-verbindingen vanaf hoogspanningsstation Langerak naar resp. Winterswijk en Zevenaar.
Uitbreiden van het 380 kV-hoogspanningsstation bij Langerak met twee schakelvelden
Aanleg van een 150 kV-kabel (ondergronds) ter vervanging van een deel van de bovengrondse 150 kV- verbinding naar Zevenaar en om de 150 kV-verbinding vanaf het hoogspanningstation Doetinchem (aan de Keppelseweg) te kunnen combineren met de nieuwe 380 kV-verbinding vanaf Langerak.
Realiseren van opstijgpunten waar de 150 kV-verbindingen van bovengronds naar ondergronds gaan (en andersom).
Aanleg en gebruik van de tijdelijke (150 kV) lijnen tijdens de aanleg van de nieuwe gecombineerde 150kV/380 kV-verbinding.

Vanaf 26 september tot 6 november 2014 zijn ontwerp inpassingsplan, ontwerp-uitvoeringsbesluiten, MER en onderliggende stukken, digitaal in te zien op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/doetinchem-wesel-380-kven tijdens reguliere openingstijden (op papier) op het gemeentehuis van Doetinchem, Raadhuisstraat 2, 7001 EW Doetinchem. Het ontwerp van het inpassingsplan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl