Nieuw voorbereidingsbesluit

17 / 07 / 2014

De minister van Economische Zaken (EZ) en de minister van Infrastructuur en Milieu (I en M) hebben op 4 juli 2014 een nieuw voorbereidingsbesluit genomen voor het voorgenomen tracé van de hoogspanningslijn Doetinchem tot aan de Duitse grens.

 

Grondeigenaren en -gebruikers die direct door de nieuwe hoogspanningsverbinding of met het nieuwe voorbereidingsbesluit te maken krijgen hebben hierover een brief van het ministerie van EZ ontvangen. Het voorbereidingsbesluit ligt van 18 juli tot en met 18 september 2014 ter inzage op de gemeentehuizen in Doetinchem, Gendringen, Didam en Hengelo.

 

Het voorbereidingsbesluit geeft aan dat het Rijk een inpassingsplan voor het gebied van en rond het voorgenomen tracé voorbereidt. Het besluit beperkt onder meer bouwactiviteiten die op grond van geldende bestemmingsplannen mogelijk zouden zijn. Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Meer informatie is te vinden op de website van Bureau Energieprojecten: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/doetinchem-wesel-380-kv

 

Inpassingsplan

De ministers verwachten half september 2014 het ontwerp inpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding ter inzage te leggen, evenals het milieu effect rapport. Op het ontwerp inpassingsplan is het mogelijk om in te spreken ('een zienswijze indienen').