Minister EZ publiceert besluiten fase 4

11 / 11 / 2016

De minister van EZ heeft  de besluiten (fase 4) voor Doetinchem-Wesel 380 kV gepubliceerd. Dit betreft een wijziging op de ontheffing flora en faunawet en een wijziging op de Watervergunning.

De ontwerpen van de besluiten hebben van 2 september tot en met 13 oktober ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn 2 zienswijzen naar voren gebracht.

Van vrijdag 11 november tot en met vrijdag 23 december 2016 liggen de besluiten ter inzage. Zie http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/doetinchem-wesel-380-kv