InnovatieFestival en TenneT

14 / 03 / 2017

Deze week vindt het InnovatieFestival 2017 plaats. Woensdag 15 maart is de Bètadag waar ongeveer 20 hogescholen en universiteiten hun opleidingsaanbod qua bètastudies aan Achterhoekse jongeren presenteren in het ICER. Samen met Achterhoekse bedrijven, die hun uitdagende en interessante carrièremogelijkheden voor bètastudenten presenteren, worden jongeren extra gestimuleerd om te kiezen voor een bètastudie en hun stage/afstudeeropdracht bij bedrijven in de Achterhoek te doen.

TenneT haakt hier op in door woensdag 15 maart de hele dag (vanaf 9.30 uur) het informatielokaal open te stellen voor het publiek. Wees welkom!