Hoogspanningsmasten langs Doetinchem gaan weg

04 / 10 / 2016

In opdracht van TenneT is Dusseldorp deze week begonnen met de sloop van een tiental hoogspanningsmasten in het gebied tussen Doetinchem, De Huet en Wehl.

De masten zijn van de 150 kV- lijn die hoogspanningsstation Langerak verbindt met Zevenaar. De afgelopen maanden is voor deze verbinding een nieuwe ondergronds kabeltraject aangelegd. Onder meer met boringen onder de Oude IJssel, Broekhuizerstraat en het spoor door. Met de nieuwe lijn zijn de 50 jaar oude masten overbodig en kunnen afgebroken worden.

Sloop masten
Eerst worden de elektriciteitsdraden verwijderd. Daarna worden de masten hangend aan een kraan met hydraulische scharen in stukjes geknipt. Tenslotte wordt de fundering verwijderd. TenneT verwacht dat de sloopwerkzaamheden eind november klaar zijn.

Nieuwe masten voor Doetinchem - Wesel
TenneT legt momenteel het Nederlandse deel aan van de nieuwe 380 kV-verbinding van Doetinchem naar Wesel. De verbinding wordt over een lengte van 18 kilometer gecombineerd met de 150 kV-verbinding naar Winterswijk. De bovengrondse verbinding heeft nieuwe pyloon-masten. Vanaf het hoogspanningstation in Langerak loopt de verbinding via o.a. de Wehlse Broeklanden, langs de A18 en verder richting Etten. Tussen de A18 en Etten zijn inmiddels al tien van de nieuwe masten geplaatst. Totaal plaatst TenneT 54 van deze nieuwe masten tot aan de grens. TenneT verwacht in december de eerste elektriciteitsdraden te kunnen trekken.

Na ingebruikname nieuwe verbinding nog 50 oude masten weg
Door het combineren van de internationale (380 kV) verbinding met de regionale (150 kV-) lijn is de huidige 150 kV-lijn vanaf Doetinchem tot voorbij Silvolde na de ingebruikname van de nieuwe verbinding overbodig. TenneT zal dan de resterende overbodige masten van de huidige 150 kV-verbinding afbreken, onder andere in De Huet en Wijnbergen. Totaal maken 64 masten plaats.