Groen licht voor bouw Doetinchem-Wesel 380 kV

24 / 02 / 2016

TenneT kan beginnen met de daadwerkelijke aanleg van het Nederlandse deel van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel. De Raad van State heeft alle beroepen die tegen het inpassingsplan en vergunningen waren ingediend, verworpen.

TenneT start de bouwwerkzaamheden in april.