Dura Vermeer en SPIE bouwen 380 kV-verbinding

01 / 04 / 2016

De nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding wordt aangelegd door de bouwcombinatie van Dura Vermeer en de ingenieurs van SPIE.

TenneT heeft voor de verschillende werkzaamheden contracten gesloten met:

  • Dura Vermeer en SPIE voor de aanleg van de nieuwe verbinding
  • (tot aan de Duitse grens).
  • BTL Realisatie voor de verschillende kap- en aanplant werkzaamheden.
  • Ook realiseert BTL de verplichte en extra maatregelen zoals uit het landschapsplan.
  • Dusseldorp Infra Milieu en Sloop (sinds januari 2016 Remondis) is gecontracteerd voor de sloop van de 150 kV-masten die na de ingebruikname van de nieuwe verbinding verdwijnen.
  • Voor de 150 kV-kabelwerkzaamheden en de aanleg van een tijdelijke 150 kV-verbinding is de fa. Hak gecontracteerd.

Voor de uitbreiding van het 380 kV-hoogspanningstation bij Langerak zal binnenkort een aannemer worden geselecteerd.