Doorvaart Oude IJssel

02 / 01 / 2017

De eerste week van januari wordt gestart met de geleidermontage tussen mast 35 en 36 over de Oude IJssel ter hoogte van Ulft. Tijdens de werkzaamheden blijft de doorvaart op de Oude IJssel gewoon open, maar kunnen gebruikers van de Oude IJssel enige hinder ondervinden als gevolg van korte stremmingen. Zo zullen wij bij het overbrengen van voordraden door middel van een klein vaartuig de Oude IJssel kortdurend (circa 5 minuten) stremmen. Afhankelijk van de voortgang van het werk en de weersomstandigheden nemen de totale werkzaamheden circa 3 – 6 weken tijd in beslag. De werkzaamheden vinden in principe (behoudens uitloop) plaats tussen 8:00 en 16:00.