Door wind geluidoverlast geleiders, geen gevaar

24 / 12 / 2016

De geleiders (dradenbundels) in de masten in de buurt van Etten (mast 30 en 31) veroorzaken momenteel geluidoverlast. Het 'zweepslagen' geluid van de geleiders is het gevolg van het winderige weer. De overlast kan blijven bestaan zolang een volgend vak (nog) niet is ingetrokken.

Omwonenden hebben de overlast gemeld bij TenneT. Aannemer SPIE is bekend met het probleem. Zij geeft aan dat de geleiders goed geborgd zijn (vast zitten) en dat geen sprake is van gevaarlijke situaties. Het trekken van de geleiders vindt vakgewijs plaats en daarom kan de geluidsoverlast zich ook tijdelijk op andere plaatsen voordoen.

De bouwcombinatie Dura Vermeer-SPIE doet haar uiterste best de overlast te beperken.