Besluiten fase 3 ter inzage

10 / 03 / 2016

De minister van Economische Zaken heeft de definitieve besluiten op de aanvraag omgevingsvergunningen fase 3 gepubliceerd. Dit betreft omgevingsvergunningen voor o.a. tijdelijke werkwegen en werkterreinen.

De ontwerpen van de genoemde besluiten in deze fase 3 hebben van 13 november tot en met 24 december 2015 ter inzage  gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn 3 zienswijzen, naar voren gebracht.

Inzien

Van vrijdag 11 maart 2016 tot en met vrijdag  22 april 2016  liggen de besluiten ter inzage voor 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem – Wesel (fase 3 ter inzage op het Stadhuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2 te Doetinchem, T (0314) 377 377. Digitaal inzien op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/doetinchem-wesel-380-kv

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op deze ontwerpbesluiten kunnen (tot en met 22 april 2016) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.