Besluiten fase 2 ter inzage

25 / 09 / 2015

De minister van Economische Zaken heeft de besluiten op de aanvraag omgevingsvergunningen fase 2 gepubliceerd. Dit betreft omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen, ontheffingen voor werkzaamheden en een waterberging vergunning.

Van 24 april tot en met 4 juni hebben deze ontwerp-besluiten ter inzage gelegen. Hierop zijn 3 (unieke) zienswijzen naar voren gebracht.

Inzien

De besluiten en andere relevante stukken liggen van 26 september tot en met vrijdag 6 november 2015 tijdens reguliere openingstijden, ter inzage op het Stadhuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2 te Doetinchem, T (0314) 377 377. Digitaal inzien op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/doetinchem-wesel-380-kv

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op deze ontwerpbesluiten kunnen (tot en met 6 november 2015) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.