Amprion plaatst masten tussen Isselburg en grens

04 / 02 / 2018

Aan de Duitse zijde van de grens zijn de meeste masten voor de verbinding Doetinchem-Wesel inmiddels geplaatst. Vanaf Wesel loopt de verbinding voor het grootste deel via (bestaande) vakwerkmasten. Op het traject vanaf Isselburg tot aan de grens plaatst Amprion nieuwe masten (voor alleen de 380 kV-verbinding).

Het grootste deel van de masten is geplaatst, waaronder de grensmast. Dit voorjaar zullen de stroomgeleiders vanaf de Nederlandse kant van de grens Duitsland in worden getrokken.

Oplevering en testen de verbinding vinden deze zomer plaats. De ingebruikname is voorzien in september 2018.