Advies commissie m.e.r.

18 / 12 / 2014

De commissie voor de milieu effectrapportage heeft haar advies gepubliceerd over de MER Doetinchem-Wesel 380 kV (tot aan de grens).

Zie http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2323

 

De onafhankelijke commissie is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten.