Aanplant groen langs A18

11 / 04 / 2017

De afgelopen weken heeft BTL Realisatie in opdracht van TenneT langs rijksweg A18 struiken ingeplant. Eerder zijn hier bomen gesnoeid en gekapt om terrein vrij te maken voor onder meer de werkwegen en werkterreinen die nodig waren voor de bouw van Doetinchem-Wesel 380 kV.

In het gehele projectgebied gaat TenneT ongeveer twee keer zoveel bomen terugplanten dan er gekapt zijn. Het streven is om in het plantseizoen 2017-2018 70% van deze landschappelijke maatregelen te hebben uitgevoerd. TenneT werkt hierbij samen met de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek om aan te sluiten op het groenbeleid van de gemeenten. De verschillende groenmaatregelen zijn te vinden in het landschapsplan