Verbinding in Duitsland

Vanaf de grens voert de Duitse netbeheerder Amprion de regie over de aanleg van de elektriciteitsverbinding naar het hoogspanningsstation Niederrhein bij Wesel. Dat deel van de verbinding wordt ongeveer 35 kilometer lang. Het eerste deel loopt van Wesel tot Wittenhorst over de masten van een bestaande verbinding. Vervolgens van Wittenhorst tot voorbij Anholt naar de Nederlandse grens over een nieuw aan te leggen tracé. Ook daar wordt op een deel van de route de nieuwe lijn gebundeld met een 110 kV-verbinding. Na de ingebruikname wordt de oude 110 kV-verbinding afgebroken.

Amprion plaatst in het nieuw aan te leggen tracé een nieuw type buismast. Deze masten tot aan de grens zorgen voor een goede visuele overgang naar de Wintrackmasten die TenneT gebruikt.

Informatie over de verbinding in Duitsland vindt u op de Amprion-website