Gecombineerde verbinding

Gecombineerde verbinding

TenneT heeft de bestaande 150 kV-verbinding - die van het hoogspanningsstation aan de Keppelseweg te Doetinchem naar Winterswijk loopt - gecombineerd met de nieuw aan te leggen 380 kV-verbinding Doetinchem-Wesel. 

Verder heeft TenneT de volgende werkzaamheden verricht:

  • Plaatsen van de Wintrackverbinding Doetinchem-Voorst;
  • Uitbreiden van het 380 kV-hoogspanningsstation bij Langerak met twee schakelvelden;
  • Ondergronds een 150 kV-kabel leggen ter vervanging van een deel van de bovengrondse 150 kV-verbinding naar Zevenaar;
  • Ondergronds een 150 kV-kabel leggen van hoogspanningsstation Doetinchem aan de Keppelseweg naar Langerak;
  • Opstijgpunt bouwen (waar 150kV-verbindingen van ondergronds naar bovengronds gaan) bij Langerak, bij Kroezenhoek en (aanvullen lijn Langerak-Zevenaar opstijgpunt)
  • Aanleg en gebruik van een tijdelijke 150 kV-lijn bij Etten tijdens de aanleg van de nieuwe gecombineerde 150kV/380 kV-verbinding.

De gecombineerde verbinding loopt van het hoogspanningstation Langerak tot bij Kroezenhoek. Daar splitsen de hoogspanningslijnen. De 380 kV-verbinding loopt hiervandaan rechtstreeks naar Wesel in Duitsland. De 150 kV-verbinding sluit via een ondergrondse kabel weer aan op de lijn naar Winterswijk.

 

Sloop overbodige masten en geleiders

Na de ingebruikname van de nieuwe gecombineerde verbinding en de 150 kV-kabel kan ruim 18 kilometer van de bestaande 150 kV-hoogspanningslijnen afgebroken worden. Ze verdwijnen o.a. uit de Doetinchemse wijken De Huet en Wijnbergen.