Liandon (Reddyn)

TenneT is in Nederland de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Naast TenneT is er voor het energienet tot 110 kV een aantal grote regionale netbeheerders. In de Achterhoek is dit Liander. Beide netbeheerders hebben de krachten gebundeld in Reddyn voor onder meer aanleg, beheer en onderhoud.

Reddyn zet medewerkers van Liandon in voor de uitvoering van de werkzaamheden. Liandon is een bedrijfsonderdeel van energiedistributie- en netwerkbedrijf Alliander.

Liandon heeft de werkzaamheden uit voor de tijdelijke lijn en de 150 kV-kabels uitgevoerd. Liandon bouwde de tijdelijke masten en portalen en trok de geleiders.