Economische Zaken

De Rijksoverheid bepaalt in Nederland waar nieuwe hoogspanningslijnen worden aangelegd. De minister van Economische Zaken en zijn collega van Infrastructuur en Milieu hebben juni 2015 het inpassingsplan voor Doetinchem-Voorst vastgesteld. Het inpassingsplan is een bestemmingsplan van het Rijk. De Raad van State heeft op 24 februari 2016 de beroepen tegen het plan verworpen waarmee het plan onherroepelijk is.

Rijkscoördinatieregeling

De besluitvorming over de plaatsing van deze nieuwe hoogspanningslijnen is verlopen volgens de Rijkscoördinatieregeling. Die is bedoeld om bij projecten van nationaal belang sneller besluiten te kunnen nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of van inspraakmogelijkheden voor burgers. De formele documenten uit de besluitvormingsfase van Doetinchem-Wesel 380 kV vindt u hier.

Milieueffectraportage

Bij plannen voor grootschalige bouwwerken wordt de invloed op landschap, natuur en milieu onderzocht en vastgelegd in een Milieueffectrapportage (MER). Ook van alternatieve oplossingen zijn de milieueffecten onderzocht. Milieueffectrapportages zijn grondige onderzoeken waarbij onder andere gekeken wordt naar effecten op de leefomgeving, het landschap, ecologie, archeologische waarden, bodem, water en ruimtegebruik. Wilt u meer weten over de MER voor Doetinchem-Wesel 380 kV, lees dan het hoofdrapport of de samenvatting.