De bouw in 8 stappen

Het totale bouwproces van de 380 kV-verbinding, van de aanleg van toegangswegen tot en met het herstellen van de oorspronkelijke situatie, duurt twee jaar. In die periode wordt er op meer locaties op verschillende tijdstippen gewerkt.

Stap 1: een toegangsweg naar de plek waar de mast moet komen

Er is veel materieel nodig voor de bouw van een hoogspanningsmast. Daarom begint de aanleg van een verbinding met de aanleg van een weg naar de plek waar de mast moet komen. Vaak is het voldoende om rijplaten op het land aan te brengen. Soms moet de ondergrond eerst versterkt worden. De ruimte die gereserveerd wordt voor een toegangsweg naar de bouwplaats is ongeveer acht meter breed. Het werkterrein voor een nieuwe mast is zo'n 3.000 m2 groot.

Daarnaast is er ruimte nodig om grond die moet worden afgegraven tijdelijk op te slaan. Die grond wordt weer gebruikt om de oorspronkelijke situatie te herstellen als de verbinding klaar is. Dit is vooral van belang om de waarde van landbouwgrond te behouden.

Stap 2: de fundering

Funderen van een hoogspanningsmast begint met heien van betonnen palen. Vervolgens wordt een bouwput van zo’n 3 meter diep gegraven. Bronbemaling zorgt ervoor dat de put vrij blijft van water. In de bouwput wordt een fundering van beton gelegd.

Stap 3: de mast

Grote vrachtwagens leveren de mast in delen aan. Vervolgens wordt de mast met een montagekraan opgebouwd. 

Stap 4: de geleiders

De stroomkabels in een hoogspanningsverbinding heten geleiders. Pas als er een aantal masten staat, kunnen ze opgehangen worden. Met katrollen wordt eerst handmatig een nylondraad, en vervolgens een staaldraad in de masten getrokken. Rem- en liermachines trekken de geleiders aan deze staaldraad in de masten. De geleiders staan daarvoor op haspels klaar. De rem- en liermachines staan op enige afstand van de eerste en laatste mast waarover de kabels gelierd worden.

Stap 5: combineren met 150 kV-verbinding

De nieuwe 380 kV-verbinding wordt tot aan Kroezenhoek gecombineerd: met de bestaande 150 kV-verbinding naar Winterswijk. Deze lijn komt dan bij de nieuwe verbinding in de mast te hangen. Bij Kroezenhoek splitsten de hoogspanningslijnen. De 380 kV-verbinding loopt hiervandaan rechtstreeks naar Wesel in Duitsland. De 150 kV-verbinding sluit via een ondergrondse kabel weer aan op de lijn naar Winterswijk.

In Doetinchem wordt de 150 kV-verbinding richting Winterswijk eerst vanaf het transformatorstation aan de Keppelsweg naar het hoogspanningsstation Langerak gelegd. Dat is een ondergrondse verbinding. Vanaf Langerak lopen de 380 kV- en de 150 kV-verbinding naar Winterswijk over Wintrackmasten. Het eerste deel van de 150 kV-verbinding van Langerak naar Zevenaar ligt ondergronds op hetzelfde tracé.

Stap 6: ondergrondse 150 kV-verbinding

Deze 150kV-kabelverbindingen worden zoveel mogelijk in een gegraven kabelbed gelegd. Soms is het niet mogelijk om te graven, bijvoorbeeld onder een weg, bij het spoor of door water. Dan wordt er een buis door de grond geboord. Daar kunnen de kabels doorheen worden getrokken. Hoe dat in zijn werk gaat toont het filmpje Ondergrondse 150 kV-verbinding van TenneT op Youtube. De haspels, met maximaal duizend meter kabel, worden op één locatie opgesteld. Met een staalkabel worden de kabels door de sleuven getrokken. De plek waar de ondergrondse kabels boven de grond komen heet opstijgpunt. Vanaf hier gaan de kabels naar de hoogspanningsmast.

De kabels liggen op een diepte zodat TenneT er nog makkelijk bij kan als er iets aan de hand is. En ze liggen diep genoeg onder het maaiveld. Normale agrarische werkzaamheden als ploegen kunnen dus gewoon plaatsvinden. De breedte van het kabelbed is afhankelijk van het aantal verbindingen en het vermogen dat nodig is.

Stap 7: afbreken van een oude verbinding

Na de aanleg van de gecombineerde verbinding wordt de bestaande 150 kV-verbinding afgebroken. De 68 bestaande 150 kV-masten in en langs Doetinchem en tussen Doetinchem en Kroezenhoek worden dan verwijderd. Dit verwijderen bestaat eigenlijk uit dezelfde stappen als het bouwen, maar dan in de omgekeerde volgorde. Ook het weghalen van geleiders moet machinaal gebeuren. Het simpelweg ‘doorknippen’ van de lijnen is te risicovol. De masten worden in grote delen doorgebrand en met een kraan plat in het veld gelegd. Vervolgens worden ze in stukken geknipt en afgevoerd. De fundering wordt tot twee meter onder het maaiveld weggehaald.

Stap 8: herstellen oude staat

Na werkzaamheden wordt het land steeds zoveel mogelijk in de oude staat teruggebracht. Dat betekent uiteraard: opruimen van toegangswegen en bouwplaatsen. Maar ook: beplanting aanbrengen en gebruikte grond weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Eventuele schade, veroorzaakt door de aanleg van de hoogspanningsverbinding, wordt vergoed.