Aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel

TenneT en Amprion bouwen een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding van Doetinchem naar Wesel: de vierde hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Duitsland. TenneT legt het deel van Doetinchem tot aan de grens aan, het Duitse Amprion verzorgt de aanleg van het traject grens-Wesel.

TenneT combineert de nieuwe 380 kV-verbinding met de bestaande 150 kV-verbinding van Doetinchem naar Winterswijk. Daardoor verdwijnt die verbinding uit de Doetinchemse wijken De Huet en Wijnbergen. De 150 kV-verbinding naar Zevenaar wordt vanaf Langerak over een lengte van 4 kilometer ondergronds gelegd in het tracé van de nieuwe gecombineerde verbinding. Station Langerak wordt uitgebreid met 2 schakelvelden. Na ingebruikname van de nieuwe verbinding worden de dan overbodige bovengrondse 150 kV-verbindingen gesloopt.