Aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel

TenneT en Amprion hebben een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding van Doetinchem naar Wesel gebouwd: de vierde hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Duitsland. TenneT legde het deel van Doetinchem tot aan de grens aan, het Duitse Amprion verzorgde de aanleg van het traject grens-Wesel.

TenneT combineerde de nieuwe 380 kV-verbinding met de bestaande 150 kV-verbinding van Doetinchem naar Winterswijk. Daardoor verdween die verbinding uit de Doetinchemse wijken De Huet en Wijnbergen. De 150 kV-verbinding naar Zevenaar is vanaf Langerak over een lengte van 4 kilometer ondergronds gelegd in het tracé van de nieuwe gecombineerde verbinding. Station Langerak is uitgebreid met 2 schakelvelden. Na ingebruikname van de nieuwe verbinding zijn de overbodige bovengrondse 150 kV-verbindingen gesloopt.